Sociální práce s dětmi a mládeží

Univerzita Palackého ti nabízí nový jedinečný studijní program: staneš se profesionálem / profesionálkou v oboru sociální práce s mládeží. Tento program na jiné vysoké škole v ČR nenajdeš!

Chceš pracovat v sociální sféře, a to především s dětmi a mládeží?
Chceš umět řešit nepříznivé (sociální) situace?
Zajímá tě, jak hájit práva dětí a jak se orientovat v zákonech?
Rád(a) pracuješ v týmu?

Studijní program

Po třech letech studia se budeš moci s čistým svědomím a hlubokými znalostmi věnovat práci sociálního pracovníka/sociální pracovnice se zaměřením na sociální práci s dětmi.

Naučíš se praktické věci

Uplatnění najdeš v nízkoprahových zřízeních pro děti a mládež, ve veřejnoprávních institucích, spolcích, nadacích, obecně prospěšných organizacích aj.

Naučíš se analyzovat životní situaci dětí a mladých a navrhnout odpovídající způsob řešení či intervence.

Seznámíš se s pravidly sociálněprávní ochrany dětí a mladistvých.

Naučíš se, jak se starat o děti, které žijí v neutěšených sociálních poměrech.

Zapracuješ na umění komunikace s klienty.

Osvojíš si zásady tvorby profesionálního vztahu (sociální pracovník – klient).

Zorientuješ se v metodice práce se skupinami.

Jaké bude studium?

Budou se tě týkat tyto bloky:

 • povinné předměty společného základu sociální práce
 • povinné předměty odborného zaměření
 • odborná praxe
 • cizí jazyk
 • volitelné předměty

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Metody sociální práce s dětmi a mládeží
 • Rodinné právo pro sociálně – právní ochranu dětí
 • Zážitková pedagogika
 • Supervize v sociální práci
 • Poradenství a krizová intervence
 • Základy práva a právní terminologie
 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Psychologie osobnosti a patopsychologie

Studium začneš pobytem na studijním soustředění. Nově přijatým posluchačům tento kurz pomůže k seznámení a neformálním způsobem je uvede do studia na vysoké škole. Pomáhá také k rozvoji osobnostních a sociálních dovedností, které jsou pro pracovníka pomáhající profese nezbytné.

Během studia tě čeká také řada praxí a stáží.

Studovat lze prezenčně i kombinovaně.

V závěru studia se budeš věnovat bakalářskému projektu, který připravíš ve spolupráci s konkrétní organizací. Tvé nápady pomohou! (75 % bakalářských projektů obhájených na naší fakultě se uskuteční v praxi.)

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš složenou maturitní zkoušku? Výborně! Pak se můžeš hlásit na náš nový studijní program. Součástí přijímaček je motivační dopis a pohovor.

Motivační dopis

Napíšeš, co tě přivádí ke studiu, můžeš přidat a doložit i své zkušenosti – pokud jsi během střední školy pracoval(a) s dětmi, mládeží, dospělými nebo seniory. Klidně popiš také své dobrovolnické aktivity.

Motivační pohovor

Rozvedeme témata tvého zájmu o studijní program. Chceme zjistit, proč o něj stojíš a co od něj čekáš, jak se orientuješ v sociální problematice a také nás bude zajímat tvůj všeobecný přehled.

Kam dál?

Jako absolvent(ka) našeho oboru (Bc.) můžeš pokračovat ve studiu na všech vysokých školách v ČR v navazujících magisterských studijních programech (např. Sociální práce; Sociální politika a Sociální práce; Sociální pedagogika či Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci.

Více z naší fakulty

Zajímají tě další studijní programy v nabídce naší fakulty?

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie